It's not called detailing for nothing.

It's all in the details

Be Klin.
Anywhere.

I like it wet, even when its sunny.

Tips #423

Tänk på att bilens lack slits av naturens olika element, ett av dom är solen så använd ett skydd mot UV-strålar för att bevara din glans längre

#1 - Interiörtvätt
#1 - Interiörtvätt
#1 - Interiörtvätt
#1 - Interiörtvätt
Regular price 175 kr
/

#1 är en interiörrengöring som lämpar sig ypperligt för textil, skinn, plast, gummi och mycket mer därtill. Går att använda i textilvårdsmaskiner.

Gör så här:

1) Späd ut #1 med vatten efter önskad effekt.

2) Spraya #1 på berörd yta, vid svårare fläckar eller hårt nedsmutsad yta kan en mjuk interiörborste hjälpa till att effektivisera rengöringen.

3) Torka rent med en mikrofiberduk.

Säljs koncentrerat. Med doft av citrus.

Rekommenderad spädning beroende på smutsighetsgrad:

Lätt: 15%

Medel: 30%

Svår: Använd outspädd.

Trigger(spraymunstycke) ingår. 

 

 

Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar /skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Customer Reviews

Based on 3 reviews Write a review