°3 Fälgrengöring/Flygrostborttagare

I lager.
145 kr


°3 är en kombinerad fälgrengöring och flygrostborttagare som är säker att använda på hela bilen. pH-neutral, rengörande effekt och färgindikator som reagerar med metallpartiklar vilket gör det enklare att se när produkten är redo att spolas av.

Gör så här:

1) Spraya °3 på önskad yta, för bästa resultat bör ytan vara sval och torr.

2) Låt verka någon minut tills °3 blivit lila. Vid hårt ingrodd smuts kan en fälgborste underlätta rengöringen. Undvik att medlet torkar in.

3) Spola av rikligt med vatten.

Säljs färdigblandad. Med doft av mango.

Trigger(spraymunstycke) ingår. 

Skakas noggrant före användning.

 

 

Fara. Orsakar allvarliga ögonskador. Använd skyddshandskar /skyddskläder /ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN