°4 pH-neutralt schampo

I lager.
195 kr

°4 är ett pH-neutralt shampoo framtaget för ett fluffigt och rikt skum som hjälper till att lyfta smutsen från lacken samt att det inte motarbetar ditt befintliga lackskydd. Fungerar utmärkt att köra i foamlance(perfekt förtvättsmedel istället för avfettning vid lättare smuts). Kan med fördel användas på matta ytor tex lack eller folie då den inte innehåller några glansförhöjande ämnen. 

Gör så här:

1) Blanda en kork °4 i en 10L hink.

2) Aktivera gärna skummet med högtrycken för extra lödder.

3) Svampa bilen med en mikrofiberduk/handske och lätt tryck så minskar du risken för att få tvättrepor. 4) Spola av rikligt med vatten.

Säljs koncentrerat. Med doft av blåbär.


 

 


Varning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätt händerna grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.