Steg I - Grovrubbing

I lager.
395 kr

Steg I är en grovrubbing, används som första steg för att få bort de djupaste reporna innan man går på med ett finare medel för att jobba upp finishen.

Gör så här:

1) Grunda polertrissan vid första användningen genom att sprida ut Steg I så det täcker hela trissan. På så sätt får du en jämnare avverkning.

2) Applicera 3 klickar i storlek med en ärta. Kör ut Steg II i korsrörelser (upp/ner, höger/vänster) med drygt 50% överlappning till dess Steg I är helt utarbetat för lättare avtorkning. Se till att lacken inte blir för varm för att undvika skador. Jobba i mindre sektioner åt gången.

3) Torka av överblivet Steg I med en ren mikrofiberduk för att se det slutgiltiga resultatet.

 

 

Fara. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONCENTRALEN. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.