Steg II - Mediumrubbing

I lager.
395 kr

Steg II är en mediumrubbing, används som mellansteg för att få bort de sista slipreporna orsakat av grovrubbingen(Steg I) innan man går på med sista steget för slutfinish(Steg III) eller om man bara fått lite tvättrepor och inte behöver gå på med grövre medel(Steg I).

Gör såhär:

1) Grunda polertrissan vid första användningen genom att sprida ut medlet så det täcker hela trissan. På så sätt får du en jämnar avverkning vart trissan än träffar. 

2) Applicera 3 klickar i storlek med en ärta. Kör ut medlet i korsrörelser(upp/ner, höger/vänster) med drygt 50% överlappning tills medlet är helt utarbetat för lättare avtorkning. Se till att lacken inte blir för varm för att undvika skador. Jobba i mindre sektioner åt gången. 

3) Torka av överblivet medel med en ren mikrofiberduk för att se det slutgiltiga resultatet. 

 

 

 


Fara. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONCENTRALEN. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.