Steg III - Finishing polish

I lager.
395 kr

Steg III är ett fint polermedel, används som sista steg innan applicering av ett lackskydd, vax eller lättare polering efter lera. Låg avverkning med fokus på att få upp riktigt hög glans. Jobbar enkelt bort filmen som kan bli av grövre polermedel och tar fram en perfekt yta.

Gör så här:

1) Grunda polertrissan vid första användningen genom att sprida ut Steg III så det täcker hela trissan. På så sätt får du en jämnare avverkning.

2) Applicera 3 klickar i storlek med en ärta. Kör ut Steg III i korsrörelser (upp/ner, höger/vänster) med drygt 50% överlappning till dess Steg III är helt utarbetat för lättare avtorkning. Se till att lacken inte blir för varm för att undvika skador. Jobba i mindre sektioner åt gången.

3) Torka av överblivet Steg III med en ren microfiberduk för att se det slutgiltiga resultatet. Avsluta alltid med att torka ytan med isopropanol på en ren mikrofiberduk för att få fram det nakna resultatet innan applicering av lackskydd. På så sätt ser du om någon defekt finns kvar i lacken.
Fara. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONCENTRALEN. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.